Huurverhoging

HUURVERHOGING 2016

Sociale huurwoningen

Ieder jaar vindt er per 1 juli een huurverhoging plaats. Ook dit jaar biedt de overheid de mogelijkheid om eveneens als vorig jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. In overleg met de huurdersverenigingen zal FidesWonen de huurverhoging voor 2016 vaststellen.

De maximale percentages vanuit de regelgeving uit Den Haag zijn voor 2016 als volgt; 0%-2,1% bij een huishoudinkomen < € 34.678, 2,6% bij een huishoudinkomen van
€ 34.678 tot € 44.360 en bij een huishoudinkomen van > € 44.360 4,6%.

FidesWonen heeft er bewust voor gekozen om de huurverhoging vanaf 1 juli 2016 zo laag mogelijk te houden (gemiddeld 1,37%). Deze is als volgt toegepast: 

Inkomensgrens 2016             Maximale huurverhoging FidesWonen
< 34.6780%-2,1% (gemiddeld 1%)
34.678 - 44.3602,11%
> 44.3603,4%

Geliberaliseerde huurwoningen

Voor de geliberaliseerde huurwoningen is een huurverhoging toegepast van 2,1%.

Om de betaalbaarheid van de huren te waarborgen zal de huur na de huurverhoging nooit hoger worden dan de door FidesWonen vastgestelde streefhuur. Wordt de streefhuur bereikt dan zal er geen of een lagere huurverhoging toegepast worden.

De jaarlijkse huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs. Dat is de huur die u maandelijks betaalt, maar dan zonder de servicekosten en de aftrek van de eventuele huurtoeslag. U ontvangt voor 1 mei een brief van ons over de huurverhoging.

Heeft u vragen over de huurverhoging, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 0187-890400.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de huurcommissie www.huurcommissie.nl.