Onderhoud in Uitvoering

  • Coen Hagendoorn is gestart met de inpandige renovaties.
  • In week 15 start Schaaij met het reinigen van de kunststof kozijnen op diverse adressen (zie hiervoor: Reinigen kunststof kozijnen 2019).
  • In week 16 start Herweijer met het aanbrengen van trottoirkolken bij De Fabiusstraat 72-86 in Melissant. Tevens wordt dan het brandpad hersteld.