Inschrijfformulier woningzoekende

Gegevens aanvrager
Aanhef
Gegevens partner aanvrager
Aanhef
Aanvullende informatie
Staat u ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van ons werkgebied?
Wonen uw ouders en/of kinderen in ons werkgebied?
Is uw huidige verzamelinkomen hoger of lager dan € 36.798 (prijspeil 2018)?
Wilt u op de actieve of passieve lijst geplaatst worden?
Gegevens gewenste woonruimte
Voorkeur dorpskern
Voorkeur woningtype