Puntenopbouw

Na uw inschrijving als woningzoekende, krijgt u punten toegekend volgens onderstaand overzicht. Meer informatie over de puntenopbouw treft u in de informatiebrochure voor woningzoekenden aan. 

Wachttijd

Iedere woningzoekende ontvangt maandelijks 1 punt voor wachttijd. Hieraan is geen maximum verbonden.

Starter

Bent u 18 jaar of ouder zonder zelfstandige woonruimte en nog inwonend bij ouders, dan merken wij u als starter aan. Een starter ontvangt bij inschrijving 12 startpunten. Dit staat gelijk aan een inschrijftijd van 12 maanden. 

Weigeren woning

Bij een woningweigering, kan u puntenvermindering krijgen:

  • 1e keer:                                                                                 0 punten aftrek
  • 2e keer:                                                                                 0 punten aftrek
  • 3e keer:                                                                               24 punten aftrek
  • 4e keer:                                                                          inschrijving vervalt. 

Urgentie

U kan bij urgentie minimaal 24 en maximaal 96 extra punten krijgen. U kan punten voor sociale urgentie of voor medische urgentie of voor urgentie voor mantelzorgers krijgen, het is niet mogelijk voor beiden punten te ontvangen. Urgentiepunten vervallen bij een woningweigering.