Urgentie

Het kan gebeuren dat u dringend een andere woning nodig heeft en daarom voorrang wilt krijgen op andere woningzoekenden. Wij maken onderscheidt tussen twee soorten urgenties; sociale urgentie of medische urgentie.

Bij sociale urgentie moet u bijvoorbeeld denken aan urgentie die ontstaan is uit het oogpunt van veiligheid, financiële problemen, sociale factoren zoals een echtscheiding, overmacht en calamiteiten. Bij medische urgentie gaat het om uw gezondheid, zoals lichamelijke beperkingen en ernstige medische of psychosociale problemen.

Sociale urgentie

Denkt u dat u in aanmerking komt voor urgentie, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Aanvraagformulieren voor sociale urgentie zijn verkrijgbaar op het kantoor van FidesWonen. Voor de aanvraag is een bijdrage verschuldigd van € 25,00 (geldt alleen voor sociale urgentie). 

Uitsluitend inwoners van de Gemeente Goeree-Overflakkee kunnen sociale urgentie aanvragen. Na ontvangst van uw formulier sociale urgentie maken wij een afspraak met u voor het urgentiespreekuur. De urgentiecommissie houdt maandelijks haar spreekuur. De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt een advies uit aan de directie. Uiterlijk 3 weken na uw bezoek aan het urgentiespreekuur ontvangt u bericht over het aantal toegekende urgentiepunten. 

Medische urgentie

Om voor een medische urgentie in aanmerking te komen, is een urgentieverklaring van de GGD vereist. Alleen inwoners van de Gemeente Goeree-Overflakkee kunnen medische urgentie aanvragen. Aanvraagformulieren voor een medische keuring zijn verkrijgbaar op het kantoor van FidesWonen. De kosten voor deze keuring bedragen € 130,00 excl. btw. (prijspeil 2015). 

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze urgentieregeling, dan kunt u een aanvraag indienen. Uw aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar de GGD. De GGD neemt contact met u op voor een afspraak. Na ontvangst van het medische rapport ontvangt u binnen 3 weken bericht over de (eventuele) toegekende urgentiepunten. 

 

 

Urgentie voor mantelzorgers

Eveneens is het mogelijk om als mantelzorger een urgentieverklaring aan te vragen. Deze verklaring wordt alleen afgegeven onder strenge voorwaarden. Voor de aanvraag van deze urgentie is een bijdrage verschuldigd van € 25,00. De mantelzorger moet kunnen aantonen dat er sprake is van een intensieve mantelzorgrelatie. Mantelzorgers die meer verdienen dan € 36.165 op jaarbasis komen niet in aanmerking voor de sociale huurwoningen. FidesWonen zal per aanvraag beoordelen of de mantelzorger in aanmerking komt voor een snellere toewijzing van een woning.

U kunt punten voor sociale urgentie of medische urgentie of voor mantelzorg toegekend krijgen. Indien u urgentiepunten toegekend krijgt, gaan wij ervan uit dat u urgent bent en op korte termijn woonruimte nodig heeft. Dit betekent dat u een passende woning in een van onze woonkernen dient te accepteren. Als u de aangeboden woning weigert, vervallen de toegekende urgentiepunten.