Huurdertevredenheidsonderzoek in de maand oktober

In de maand oktober ontvangt u als u huurder bent van FidesWonen een enquête in de brievenbus. Om de 3 jaar voert FidesWonen...

woensdag 27 september 2017

Opening Bûûtenplaets Ooltgensplaat

Ooltgensplaat - Gebruik makend van een pijl met boog, opende wethouder Arend-Jan van der Vlugt op dinsdagochtend 1 augustus 2017...

woensdag 02 augustus 2017

Onderzoek haalbaarheid en wenselijkheid fusie woningcorporaties klaar

Fusie blijkt wenselijk en haalbaar

maandag 17 juli 2017

Contract renovatie Nul-op-de-Meter getekend

Wooncorporatie FidesWonen gaf enige tijd geleden Hazenberg Bouw de opdracht tot Nul-op-de-meter renovatie van een groot gedeelte...

maandag 17 juli 2017

Woonmagazine Goeree-Overflakkee

Soms moet je stoppen erover te praten, maar moet je het maar gewoon doen.....zo begint de begeleidende brief bij overhandiging van...

donderdag 06 juli 2017