Visitatie

De AEDES code geeft aan dat een aangesloten corporatie zich minimaal elke vier jaar door een door Stichting Visitatie Wooncorporaties Nederland (SVWN) geaccrediteerd bureau dient te laten visiteren. Visitatie is een instrument voor horizontale verantwoording van de corporatie naar haar stakeholders over haar maatschappelijke prestaties. Daarnaast biedt de uitkomst van de visitatie handvatten aan de corporatie ter lering en verbetering.

Begin 2013 heeft Reaflex een visitatie uitgevoerd bij FidesWonen. In 2017 wordt FidesWonen opnieuw gevisiteerd, binnenkort volgt de keuze welk visitatiebureau dit in 2017 zal gaan uitvoeren.

FidesWonen heeft als eindcijfer een gemiddelde score behaald van 6,3. Hiermee zijn wij in deze fase na de fusie van FidesWonen tevreden. We zien deze visitatie als een nulmeting en zullen met de uitkomsten ons voordeel doen.

Visitatierapport FidesWonen