Huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen? Dat kan op iedere werkdag. Houdt u wel rekening met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Zegt u de huur niet een, maar twee maanden van tevoren op, dan krijgt u van FidesWonen een VVV-bon ter waarde van € 50,--. Vroeg opzeggen heeft voor u als bijkomend voordeel dat u met de nieuwe huurder afspraken kunt maken over de overname van zaken. Gebeurt dat niet, dan heeft u alle tijd om uw woning netjes over te dragen. Een huuropzegging kan alleen schriftelijk gebeuren en geldt vanaf de datum van binnenkomst. U kunt gebruik maken van het standaard huuropzeggingsformulier of zelf een brief schrijven. Vermeld duidelijk uw nieuwe adres en telefoonnummers waarop u te bereiken bent. Verder is het van belang dat u en uw eventuele medehuurders een naam en handtekening op de huuropzegging zetten vanwege de rechtsgeldigheid. 

Voorcontrole

Na ontvangst van uw huuropzegging, krijgt u een bevestigingsbrief toegestuurd met daarin een datum voor een voorcontrole. U ontvangt van deze controle een mutatierapport. In dit rapport staat vermeld welke zaken achter mogen blijven in de woning, ter overname zijn voor een nieuwe huurder of hersteld moeten worden. Zorgt u ervoor dat eventuele herstelwerkzaamheden voor de eindcontrole uitgevoerd zijn. Dit voorkomt onnodige kosten op uw eindafrekening! 

Nieuwe huurder

Zodra er een nieuwe huurder bekend is, neemt deze contact met u op voor een bezichtiging van de woning. Het is de bedoeling dat u eventuele overname met de nieuwe huurder bespreekt en de afspraken hierover schriftelijk vastlegt op de overnameformulieren. Deze formulieren heeft u ontvangen bij de bevestigingsbrief. 

Eindcontrole

Op de einddatum van het contract voert de opzichter een eindcontrole uit. U moet de woning dan geheel ontruimd en schoon opleveren. De sleutels levert u in bij de opzichter en hij noteert de meterstanden. Binnen een aantal weken na de eindcontrole, ontvangt u de eindafrekening van de woning.