Huurverhoging

Huurverhoging 2018

Ieder jaar vindt er per 1 juli een huurverhoging plaats. De percentages voor 2018 zijn nog niet vastgesteld.

Om de betaalbaarheid van de huren te waarborgen zal de huur na de huurverhoging nooit hoger worden dan de door FidesWonen vastgestelde streefhuur. Wordt de streefhuur bereikt dan zal er geen of een lagere huurverhoging toegepast worden.

De jaarlijkse huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs. Dat is de huur die u maandelijks betaalt, maar dan zonder de servicekosten en de aftrek van de eventuele huurtoeslag. U ontvangt voor 1 mei een brief van ons over de huurverhoging.

Heeft u vragen over de huurverhoging, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 0187-890400.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de huurcommissie www.huurcommissie.nl.