Nieuwsbericht

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en Gemeente GO ondertekenen prestatieafspraken

Publicatiedatum: 10-12-2015

WONINGCORPORATIES LEVEREN INVESTERINGSBIJDRAGE AAN WOONVISIE GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE

Woensdag 9 december werden de prestatieafspraken voor Goeree-Overflakkee feestelijk door alle betrokken partijen ondertekend. De corporaties Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed GO hebben samen met de huurdersverenigingen Goedereede, Woonbelang en Uw Belang, Ons Belang en de gemeente Goeree-Overflakkee de afgelopen weken op constructieve wijze de prestatieafspraken voor 2016 gemaakt.

Niets nieuws denkt u misschien, dat doen ze toch al jaren? Toch wel, waar prestatieafspraken voorheen een hoog streefgehalte hadden, deze afspraken zijn concreet en worden gerealiseerd. Daar kunnen de woningcorporaties ook aan worden gehouden.

Het is toe te schrijven aan de nieuwe Woningwet, die 1 juli van kracht werd en waar alle partijen sindsdien stevig mee aan de slag zijn gegaan. Een groot karwei, dat enkele jaren in beslag gaat nemen. Maar gelukkig is Goeree-Overflakkee inmiddels al een aardig eind op weg.

De nieuwe Woningwet stelt eisen aan alle partijen die met de sociale volkshuisvesting bezig zijn. Corporaties, huurdersorganisaties en gemeente kunnen aan die eisen voldoen als zij voluit samenwerken. En dat gaat op het eiland gelukkig erg goed.

Nu is de samenwerking van genoemde partijen op het eiland niet nieuw natuurlijk. In de Woningwet is echter stevig vastgelegd hoe dit soort zaken in de praktijk gestalte moet krijgen. Onder andere dat partijen jaarlijks tot prestatieafspraken moeten komen. In die afspraken wordt invulling gegeven aan hun collectieve verantwoordelijkheid voor de sociale volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee. Naast de Woningwet is de Woonvisie van de gemeente hierbij leidend.

Sinds september 2015 zijn de corporaties, de gemeente en de huurdersorganisaties, ondersteund door KPMG, in diverse bijeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan. Hierin hebben zij elkaars visies gedeeld en gezamenlijk de afspraken voor 2016 geformuleerd.

Wat houden de afspraken nu precies in? Het gaat hier niet alleen over nieuwbouwplannen. Dat ook, maar de betaalbaarheid van de huren stond bijvoorbeeld hoog op de agenda. Huurdersverenigingen maken zich daar grote zorgen over. Het verkoopbeleid was een ander belangrijk onderwerp. Energiebesparende maatregelen en het in verband met de toekomstige vergrijzing levensloopbestendig bouwen of aanpassen van de bestaande woningvoorraad vergden een behoorlijke discussie. De woningcorporaties gaan hier de komende jaren heel veel geld aan uitgeven. Dat is hard nodig en past ook naadloos in de woonvisie van de gemeente. Iedere woningcorporatie levert voor het werkgebied waar zij hun woningvoorraad hebben, een investeringsbijdrage. Voor de uitvoering daarvan is deze woningcorporatie zelf verantwoordelijk.

Jaarlijks zullen de corporaties de prestatieafspraken vernieuwen. Dit jaar echter werden de prestatieafspraken voor het eerst opgesteld en dat is een mooie prestatie. Dat doen alle woningcorporaties in den lande hen niet na. Zeker als daarbij ook gelet wordt op de harmonie waarmee partijen het eens werden over allerlei ingewikkelde onderwerpen. Alle partijen zetten dan ook voldaan en met een gerust hart hun handtekening. Geldig tot volgend jaar.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden