Nieuwsbericht

Woningcorporaties wijzigen manier waarop zij vrijkomende huurwoningen verdelen

Publicatiedatum: 06-04-2016

Woonruimteverdeling op Goeree-Overflakkee op de schop 

Woningcorporaties wijzigen manier waarop zij vrijkomende huurwoningen verdelen

Het aanbodsysteem doet zijn intrede

Per 1 april gaan FidesWonen en Woongoed GO net zoals nu bij Beter Wonen Goedereede al enkele jaren praktijk is, hun huurwoningen verhuren volgens het aanbodmodel. Dat is overeengekomen binnen de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee.

Het verschil met het huidige woonruimteverdeelsysteem is dat woningzoekenden voortaan zèlf actief moeten reageren op aangeboden huurwoningen. De huurwoningen worden aangeboden via de eigen website van de corporaties, de website www.huizenopflakkee.nl en deze krant. In de week van 4 april verschijnen de eerste advertenties. In totaal beheren de woningcorporaties ongeveer 6.400 sociale huurwoningen. Door mutatie en nieuwbouw worden er jaarlijks 330 huurwoningen opnieuw verhuurd.

Het eiland Goeree-Overflakkee is sinds 2013 één gemeente. Bij het invoeren van de Huisvestingswet heeft de gemeente - mede op aandringen van de woningcorporaties - niet gekozen voor het vaststellen van een huisvestingsverordening. Het gevolg hiervan is dat iedereen zich in de gemeente Goeree-Overflakkee vrij kan vestigen. Voorrang op economische en sociale gronden is daardoor wettelijk niet meer toegestaan. Omdat woningtoewijzing van sociale huurwoningen zo eenduidig en transparant mogelijk dient te gebeuren, is gekozen voor één woningtoewijzingssysteem op Goeree-Overflakkee.

Het aanbodmodel is eigentijds en geeft  de woningzoekenden op het eiland optimale keuzevrijheid. Alle sociale huurwoningen van de corporaties staan straks overzichtelijk op één pagina in de krant, de eigen website en op www.huizenopflakkee.nl.

Woningzoekenden moeten voortaan dus zèlf actief reageren op een aangeboden huurwoning. (Overigens ook nog niet ingeschreven woningzoekenden mogen reageren op een woning, al dienen die zich vervolgens wel onmiddellijk in te schrijven.)

Voor de woningcorporaties is het voordeel dat woningzoekenden niet meer vanaf een wachtlijst behoeven te worden benaderd. Daarmee wordt tijd gewonnen, immers nu blijkt vaak dat woningzoekenden een aangeboden woning bij nader inzien toch niet willen en moet de woningcorporatie weer op zoek naar een andere kandidaat. Dat behoort straks tot het verleden. Woningcorporaties krijgen nu alleen nog reacties van enthousiaste woningzoekenden die zèlf hun zinnen gezet hebben op de aangeboden huurwoning. Dat is voor alle partijen leuk en in ieder geval beter.

Woningzoekenden die ingeschreven staan, krijgen overigens nog een brief met uitvoerige informatie.

Het zal even wennen zijn, maar woningzoekenden worden met raad en daad bijgestaan. De verhuurmedewerkers van de woningcorporaties staan klaar. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden