Nieuwsbericht

College B&W op werkbezoek bij Woningbouwfederatie GO

Publicatiedatum: 31-01-2014

College B&W op werkbezoek bij Woningbouwfederatie

Op donderdag 23 januari bracht het voltallige college van Burgemeester en Wethouders een werkbezoek aan de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee. Tijdens deze bijeenkomst liet het college zich informeren over de stand van zaken bij de vier woningcorporaties en heeft het bestuur van de Federatie kennis genomen van de beleidslijnen bij de gemeente op onder andere het gebied van volkshuisvesting, leefbaarheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De heer Simon van Nieuwaal heette het gezelschap als gastheer en voorzitter van het bestuur van de Woningbouwfederatie van harte welkom, waarna elke corporatie zich presenteerde. De heren Gert-Jan van der Valk, Kees Neels, Peter Braber en Simon van Nieuwaal lieten zien waar hun corporaties, respectievelijk FidesWonen, Beter Wonen Ooltgensplaat, Beter Wonen Goedereede en Woongoed GO, voor staan. Duidelijk werd gemaakt welke prestaties de eilandelijke woningbouwcorporaties de afgelopen jaren hebben geleverd en in de toekomst nog gaan leveren op het gebied van bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, duurzaamheid en onderhoud. Die resultaten kunnen zeker indrukwekkend genoemd worden.

Ook maakten de corporaties duidelijk wat de consequenties zijn van het huidige kabinetsbeleid. De verhuurdersheffing ‘kost’ de corporaties op Goeree-Overflakkee, en daarmee de huurders, ongeveer 3,2 miljoen euro per jaar. Dit naast de saneringsheffing van ruim 1,5 miljoen om corporaties te helpen die vanwege diverse oorzaken in moeilijkheden zijn geraakt. En dat hakt er in! De corporaties zetten uiteen dat zij deze heffing financieren door verlaging van de bedrijfslasten, verkoop van woningen, maar ook – en dat is helaas niet anders – door gebruik te maken van de mogelijkheid die de landelijke overheid creëert om de huren extra te verhogen. Alleen op deze manier kunnen de corporaties financieel gezond blijven, ook al zien zij de investeringscapaciteit teruglopen. Een punt van zorg blijft om de huurwoningen betaalbaar te houden en de kwaliteit van de woningen te borgen. De corporaties van Goeree-Overflakkee blijven zich – zoals zij in het verleden ook altijd hebben gedaan – daar hard voor maken.

Een ander onderwerpen deze middag was het aantal actief woningzoekenden op Goeree-Overflakkee. Eind 2013 waren dit er ruim 1.300. Er is nog steeds vraag naar betaalbare huurwoningen! Daarom zullen de corporaties, voor zover dat mogelijk is, blijven investeren. Dit werd ook zichtbaar gemaakt in toekomstige plannen in de diverse dorpskernen.

Ook spraken het college en de Woningbouwfederatie over een woonvisie voor Goeree-Overflakkee. ‘Wat is de woontoekomst van het eiland en hoe gaan we dat samen vormgeven’, is een vraag die beantwoord moet worden. Hierbij speelt uiteraard naast de huursector, ook de koopsector een rol. In 2014 gaat de gemeente Goeree-Overflakkee hier samen met verschillende partijen aan werken.

Wonen is in deze tijd veel meer dan een huis… het is een thuis waar de leefomgeving ook deel van uitmaakt. En die leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huurders, de gemeente en de wooncorporaties.

Tenslotte kwam vrij uitgebreid de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan de orde. De corporaties willen hierover graag een convenant afsluiten met de gemeente. Immers, nu in de toekomst steeds meer zorgbehoevende inwoners zolang mogelijk thuis blijven wonen, moeten veel woningen daarop aangepast worden. Dat vergt een wederzijdse inspanning van zowel de woningcorporaties als de gemeente. Ook stond het gezelschap stil bij de zorg die in woon-zorgcomplexen van de woningbouwcorporaties wordt geleverd. Deze complexen zijn in het recente verleden op initiatief van de voormalige gemeenten op het eiland gebouwd (Pact van Goeree-Overflakkee), zodat zoveel mogelijk inwoners in hun eigen woonkern kunnen blijven wonen. Ook als zij zorg nodig hebben. Deze voorzieningen moeten ook in de toekomst als de gemeente de zorg via de WMO financiert, zonder problemen geëxploiteerd kunnen worden. Wethouder De Jong gaf hierop een toelichting en partijen maken binnenkort over dit onderwerp nadere prestatieafspraken.

De voorzitter van Beter Wonen Goedereede, riep het gezelschap op om als het over zorg gaat, niet alleen te denken aan senioren, maar ook oog te hebben voor een aanzienlijk aantal jongeren, dat gehandicapt is of zorg nodig heeft en waar op het gebied van huisvesting nog weinig voor geregeld is.

Al met al een nuttige middag waar het college van Burgemeester en Wethouders en de Woningbouwfederatie veel informatie hebben uitgewisseld waar beide partijen de komende tijd voordeel mee kunnen doen. Om het college een nog beter beeld te geven van ‘wonen in een huurwoning op Goeree-Overflakkee’ heeft de Woningbouwfederatie hen uitgenodigd dit voorjaar tijd te reserveren voor een rondgang langs de dorpskernen op het eiland en ook fysiek kennis te nemen van de prestaties die de laatste jaren in de huursector op Goeree-Overflakkee zijn geleverd.

Einde persbericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van der Valk, secretaris van de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee, bereikbaar via FidesWonen, (0187) 890400.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden