Publicaties

FidesWonen Magazine

Koersplan 2018-2021 'Vol ambitie werken aan samen wonen!'

Nul-op-de-Meter

Vraag en Antwoord Nul-op-de-Meter renovaties in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk

Wat is Nul-op-de-Meter eigenlijk?
Onder de noemer 'Nul-op-de-Meter' worden de komende jaren in Nederland duizenden woningen duurzaam gerenoveerd. Een Nul-op-de-Meter woning levert minimaal zo veel energie op als een gemiddeld gezin in een gemiddeld jaar gebruikt. Bij de woning kan bijvoorbeeld energie worden opgewekt door gebruik te maken van aardwarmte of van de zon. De woning voorziet dus in de energie die nodig is om in de woning te wonen. Voor een gemiddeld gezin is in een gemiddeld jaar de energierekening € 0,-.
Om welke woningen gaat het?
Uiteindelijk wil FidesWonen alle eengezinshuurwoningen in de Bloemenbuurt naar Nul-op-de-Meter renoveren.
Wanneer vindt de renovatie plaats?
In november 2017 willen we de eerste 6 woningen renoveren. Met de bewoners van deze woningen zijn we hierover al langere tijd in gesprek. Daarna willen we ook de andere wijkbewoners gaan betrekken bij de renovatie. In de wijk staan ruim 200 eengezinshuurwoningen van FidesWonen. De ambitie is om de hele buurt gefaseerd naar Nul-op-de-Meter te renoveren. De uitvoering zal in verschillende jaren plaatsvinden. Een groot deel van de wijkbewoners, ruim 150 huishoudens, is al geïnformeerd, maar vanwege de lange tijdshorizon is het nog te vroeg om alle bewoners te informeren.
Komt er een modelwoning waar ik kan komen kijken hoe het eruit komt te zien?
Ja, in de Hyacintenstraat zal een woning worden ingericht als modelwoning. Deze woning zal als eerste worden gerenoveerd. Zodra de woning klaar is zullen we u uitnodigen voor een bezoek aan de woning zodat u het resultaat van de renovatie kunt zien en hierover vragen kunt stellen.
Is de woning niet te oud om te renoveren?
De woningen zijn erg geliefd en het casco van de woningen is in goede staat. De functionaliteit van de plattegronden wordt door huurders hoog gewaardeerd. Om de woningen ook voor de toekomst in te kunnen blijven zetten is de Nul-op-de-Meter renovatie een ideale methode om de woningen op te knappen. Op deze manier gaan de woningen weer circa 40 jaar mee.
Wat betekent Nul-op-de-Meter voor mij?
U krijgt een woning met veel comfort, geen vocht en tocht meer, eigentijds, veilig, energiezuinig en een woning die zelf energie opwekt. Uw woonlasten (huur en kosten voor energie) blijven bij hetzelfde gebruik gelijk of zullen in veel gevallen dalen. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken en u kunt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in uw woning blijven wonen.
Waarom zijn deze woningen uitgekozen voor de renovatie?
De Bloemenbuurt in Sommelsdijk is een geliefde wijk. De stedenbouwkundige kwaliteit van de buurt is goed en de woningen hebben een goede ruimtelijke kwaliteit. FidesWonen wil deze woningen nog lang aan u en toekomstige bewoners blijven verhuren.
Ik hoorde dat er klachten zijn over de Nul-op-de-Meter renovaties?
Nul-op-de-Meter is een nieuwe renovatiemethode in Nederland en dat betekent dat nog niet alles in één keer goed gaat. Er is de afgelopen jaren al veel geleerd van deze projecten en we nemen die lessen mee in het project in Sommelsdijk. Ook voor FidesWonen is het renovatieconcept nieuw. Daarom kiezen we ervoor om niet meteen de hele wijk te renoveren, maar beginnen we met 6 woningen aan de Hyacintenstraat. Als deze woningen gerenoveerd zijn evalueren we en stellen we waar nodig het proces bij.
Ik hoorde dat het straks wel 24 uur gaat duren voordat mijn woning 1 graad warmer wordt?
De radiatoren blijven behouden maar worden niet meer zo warm als nu. U gaat uw woning verwarmen met 'lage temperatuur verwarming'. Dat wil inderdaad zeggen dat uw woning minder snel warm wordt. Maar hij wordt ook minder snel koud door de goede isolatie. U hoeft uw thermostaat straks dan ook niet meer zo ver terug te zetten maar kunt de woning op een constante temperatuur houden. In de zomer blijft het in uw woning door de nieuwe isolatie ook veel koeler en bovendien koelt het verwarmings- en ventilatiesysteem ook uw woning als het buiten warm is.
Wordt het straks wel warm in mijn huis?
De capaciteit van de verwarmingsinstallatie wordt berekend, zoals die ook bij een traditionele cv-ketel wordt berekend. Met een thermosstaat zoals u die nu ook heeft kunt u de verwarming op de door u gewenste temperatuur instellen.
Wat is de Energie Prestatie Vergoeding?
De corporatie kan zo'n duurzame renovatie van uw huis betalen, doordat u een deel van uw huidige energierekening aan de corporatie gaat betalen. Dit noemen we de Energie Prestatie Vergoeding (EPV). U betaalt nu de huur aan de corporatie en de energierekening aan het energiebedrijf. Nadat de verbouwing klaar is, betaalt u een vast bedrag aan kosten voor uw energieverbruik aan de corporatie. U houdt trouwens wel een aansluiting bij het energiebedrijf. Als u meer verbruikt dan dat uw woning opwekt, dan moet u daarvoor aan het energiebedrijf betalen. Als u minder verbruikt, dan ontvangt u geld terug. Het principe is dat u voor de optelsom van huur + energie straks niet meer betaalt dan nu, als u de woning op een zelfde manier blijft gebruiken als nu.
Ben ik meer geld kwijt voor de Nul-op-de-Meter renovatie?
Het idee van de Nul-op-de-Meter renovatie is dat de woonlasten gelijk blijven (huur + energie). In plaats van de energierekening betaalt u een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) aan FidesWonen. Voor u als huidige bewoner kijken we ook goed naar uw huidige situatie.
Krijg ik een ander huurcontract?
U krijgt een aanvulling bij het huidige huurcontract vanwege het betalen van de EPV aan de corporatie in plaats van de energierekening aan het energiebedrijf. In deze aanvulling staan de afspraken over wat u betaalt aan de corporatie en wat u daar voor krijgt.
Als de woning verbeterd is, hoeveel energie kan ik dan verbruiken?
Bij de woning wordt tenminste zoveel duurzame energie opgewekt als een gemiddeld gezin in een gemiddeld jaar verbruikt. U kunt nog steeds net zoveel gebruiken aan energie als u eerder ook deed. Als u meer gebruikt, dan betaalt u ook nog een bedrag aan de energieleverancier, als u minder gebruikt dan krijgt u via uw energieleverancier geld terug. Apparatuur in de woning houdt bij hoeveel energie er wordt opgewekt en hoeveel er wordt verbruikt.
Mag ik de hoogte van het bedrag dat ik betaal aan mijn corporatie zelf kiezen?
Nee, FidesWonen volgt wettelijke regels om het bedrag te bepalen. Die wettelijke regels zijn nog niet zo lang geleden door de Tweede Kamer aangenomen. FidesWonen geeft aan de zittende huurders een korting op de Energie Prestatie Vergoeding die maximaal gevraagd mag worden.
Wat is een energiebundel?
Een energiebundel is een vaste hoeveelheid elektriciteit die de woning gegarandeerd opwekt. Deze zal deels worden gebruikt voor de verwarming en de installaties. En voor een deel is deze voor uw persoonlijke verbruik. Voor een vast bedrag per maand (de Energie Prestatie Vergoeding) krijgt u een gegarandeerde hoeveelheid energie.
Wat gebeurt er als de energieprijzen stijgen of dalen?
De Energie Prestatie Vergoeding verandert niet bij een daling of stijging van energieprijzen.
Mijn huur wordt jaarlijks verhoogd. Gebeurt dit ook met het bedrag dat ik straks betaal aan Energie Prestatie Vergoeding aan de corporatie?
Ja, maar wel anders. De Energie Prestatie Vergoeding is inflatievolgend volgens de wettelijke regels.
Krijgt u extra huurtoeslag over de betaalde Energie Prestatie Vergoeding?
Nee, de Energie Prestatie Vergoeding valt niet onder de huurtoeslagregeling.
Hoe zit het met de verrekening van de energie? Welke prijs geldt er bij meerverbruik?
Eens per jaar vindt er een verrekening plaats met de energieleverancier om de opgewekte en verbruikte elektriciteit af te rekenen. Net als nu kan het bij een koude winter zijn dat u iets meer gaat verbruiken en bij een warme winters iets minder, het kan dus zijn dat u moet bijbetalen of geld terug krijgt. De verrekening wordt gedaan middels de dan geldende tarieven.
Maakt het uit welke energieleverancier ik heb?
Het maakt niet uit welke energieleverancier u heeft. U kunt nog steeds zelf kijken welke maatschappij het goedkoopste is. Omdat u als er veel zon is, ook energie opwekt en terugstuurt naar het energiebedrijf, is het interessant om te kijken hoeveel energiemaatschappijen aan u betalen voor energie! Als u wisselt van energieleverancier, hoeft u dat niet door te geven aan de corporatie. FidesWonen zal u helpen om uw voorschot te verlagen.
Krijg ik een vergoeding voor de overlast?
Het is de opzet dat de overlast minimaal is. Er wordt op een slimme manier gebouwd en dat betekent dat er ongeveer 2 weken aan uw woning wordt gewerkt. Tijdens de renovatie kunt u gewoon in uw woning blijven wonen. Wij verstrekken geen vergoeding voor de overlast.
Wordt het straks dan wel één geheel?
Er is een architect betrokken bij het plan, hij zal erop toezien dat het geheel goed bij elkaar blijft passen. Daarnaast denken ook de Gemeente en de Welstandscommissie mee over de uitstraling van de woningen. Wat gebeurt er met de schuurtjes?
In principe vallen deze buiten de renovatie, als de schuurtjes gebreken vertonen dan zullen deze gerepareerd worden.
Ik heb een open haard/allesbrander. Kan deze behouden blijven?
De schoorsteen op het dak kan niet gehandhaafd blijven, deze wordt verwijderd. Het is dan niet meer mogelijk een open haard / allesbrander op de schoorsteen aangesloten te houden. Aan de binnenzijde veranderd er niets.
Wat gebeurt er met mijn kookplaat en afzuigkap?
De gasaansluiting komt te vervallen. Hierdoor is koken op gas niet meer mogelijk. U krijgt van FidesWonen een nieuwe inductiekookplaat en nieuwe pannen. De afzuigkap wordt vervangen door een recirculatiekap die binnen het systeem past en geen directe afvoer meer naar buiten heeft.
Wat gebeurt er met de gasleiding?
Deze wordt afgesloten. Na de renovatie is er alleen nog elektriciteit in de woning. Het vast-recht dat u betaalt voor de gasaansluiting komt daarmee ook te vervallen.
Komt er een warm water vat/boiler?
Ja, er komt een boiler met een ruime capaciteit. De boiler is groot genoeg voor een gemiddeld gezin. Worden voorzieningen als de badkamer, toilet en keuken meegenomen in de renovatie?
Nee, dit staat los van deze Nul-op-de-Meter renovatie.
Wat gebeurt er met mijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?
Dit verschilt per voorziening. Er zijn voorzieningen die moeilijk zijn om te behouden, omdat deze bijvoorbeeld de technische kwaliteit van het Nul-op-de-Meter concept verslechteren. Daar staat tegenover dat er ook voorzieningen zijn, waarbij het geen probleem is dat deze behouden blijven. Indien uw woning in aanmerking komt voor een Nul-op-de-Meter renovatie, wordt er per voorziening met u besproken wat de mogelijkheden zijn.
Wat gebeurt er met de houten vloeren?
De renovatie kan heel goed gedaan worden met behoud van de vloeren. De kruipruimten zullen worden voorzien van bodemisolatie.
Wordt er in de tuin gegraven?
Ja, er wordt om de woning heen gegraven zodat de geveldelen aan de fundering vastgemaakt kunnen worden. Om gebruik te kunnen maken van aardwarmte moet er een bron gemaakt worden. Na de renovatie zorgt FidesWonen er voor dat uw tuin en bestrating weer netjes achtergelaten wordt. |
Kan ik mijn zonnescherm houden?
Dit is afhankelijk van het type zonnescherm dat u heeft.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden