NOM en duurzaam bouwen

 

Herstructurering en nieuwbouw

Het strategisch vastgoedbeleid (SVB) is in 2016 geactualiseerd. De opgaven voor de komende jaren voor wat betreft herstructurering en nieuwbouw is in de meerjarenbegroting opgenomen. In 2016 zijn de 26 appartementen aan de Groene Zoom opgeleverd. Het project is probleemloos en binnen het budget gerealiseerd waarna de huurders in april hun appartement hebben kunnen betrekken. Verder zijn in 2016 de voorbereidingen ter hand genomen om, in één aanbesteding volgens Design, Build en Maintenance,  5 grondgebonden senioren woningen in Herkingen te gaan bouwen (6 worden gesloopt), 9 aan de Margrietlaan in Dirksland (17 appartement gesloopt) en op locatie Kortevliet in Dirksland 11 seniorenappartementen en 17 grondgebonden seniorenwoningen. Aannemers zijn uitgedaagd om op basis van een Programma van Eisen alle woningen te realiseren volgens het NoM-keur (Nul op de Meter), wat o.m. betekend dat de woningen geen gasaansluiting meer zullen krijgen. Dat blijkt best nog een hele uitdaging, maar die gaan we graag aan. Weer een stap in de transformatie van het bezit naar meer energiezuinige woningen en meer geschikte seniorenwoningen.

 

Energiebesparing en verduurzaming

Het duurzaamheidsbeleid krijgt zijn uitwerking in drie projecten Comfortverhogende en Energiebesparende Maatregelen (EBM) voor ongeveer 150 woningen. Het eerste project (Dirksland) is gereed, het tweede (Den Bommel) is aanbesteed en het derde (Achthuizen en Ooltgensplaat) is uitgezet. Totaal gaat het om ongeveer 150 woningen die 3-4 labelstappen ondergaan.

Een pilot Nul op de Meter voor bestaande woningen is in 2016 voorbereid, in 2017 zal de overeenkomst met de aannemer worden ondertekend waarna uitvoering in oktober 2017 gaat plaatsvinden. De huurders en de huurdersorganisatie zijn/is vanaf de start meegenomen in het project. Alle huurders hebben de overeenkomst ondertekend. Bij een geslaagde pilot volgen nog 200 woningen.

 

Duurzaamheid

In 2016 is het duurzaamheidsbeleid gecontinueerd. De nadruk op het duurzaamheidsbeleid ligt op het energetisch verbeteren van de woningvoorraad. Primair is de ambitie om in 2025 voor 85% van onze woningen een A, B of C label gerealiseerd te hebben. Op hoofdlijnen worden 2 sporen onderscheiden; verbeteren naar Energielabel A onder de noemer EBM of verbeteren tot Nul op de Meter middels NOM-renovatie concepten. Deze 2 hoofdstromen zijn gekoppeld aan het door te exploiteren vastgoed. Daarnaast blijft FidesWonen huurders mogelijkheden bieden door middel van geriefverbeteringen of Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) woningen energiezuiniger te maken. 

 

Begin 2016 is het eerste EBM project in Dirksland afgerond. Hier zijn ruim 40 woningen verbeterd van een niet-groen label naar energielabel A. Eind 2016 is opdracht verstrekt om in Den Bommel 43 woningen op een vergelijkbare wijze te verbeteren tot energielabel A. Dit project komt in 2017 tot uitvoering.

 

Om kennis uit te wisselen van Nul-op-de-Meter renovaties heeft FidesWonen zich aangesloten bij de vereniging De Brede Stroomversnelling. In 2016 heeft een aanbiedersselectie plaatsgevonden om circa 100 woningen naar Nul-op-de-Meter te gaan renoveren in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk. Uit deze selectie is TBI Hazenberg als uitvoerend en regie voerend bouwer gekozen. Met de bewoners van een eerste pilotblokje (6 woningen) is een intensief traject doorlopen om naar Nul-op-de-Meter te gaan renoveren. De realisatie van de pilot staat gepland in het najaar van 2017. Bij succes zal een verdere uitrol in de wijk plaatsvinden.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden