Leefbaarheidsbijdrage

FidesWonen heeft een sterke maatschappelijke verbondenheid met de kernen waar onze huurders wonen, leven en/of werken. Die maatschappelijke verbondenheid is de basis voor de beoordeling van leefbaarheidsaanvragen. Vanuit die maatschappelijke verbondenheid hebben wij een beleid leefbaarheid geformuleerd op basis waarvan wij leefbaarheidsaanvragen beoordelen. De kwaliteit van de leefomgeving in de dorpen en kernen is voor FidesWonen erg belangrijk. Daarom ondersteunen wij vooral projecten die daaraan bijdragen, maar tegelijkertijd voldoen aan de uitgangspunten van onze kernwaarden, visie en missie.

Als woningcorporatie zijn we ook gebonden aan de wettelijke eisen voor leefbaarheid. De minister stelde hiervoor een richtlijn op. We kunnen alleen aan die activiteiten bijdragen die direct met ons werk of werkgebied te maken hebben.

Beleid Leefbaarheidsbijdrage

Het beleid leefbaarheidsbijdrage van FidesWonen kunt u vinden in het document Beleid leefbaarheidsbijdrage FidesWonen. Dit beleid is bindend voor alle leefbaarheidsbijdragen van FidesWonen. FidesWonen stelt jaarlijks een leefbaarheidsbudget vast. Aanvragen behandelen wij in volgorde van binnenkomst.

Vragen?

Vragen over leefbaarheidsbijdragen kunt u stellen aan het bestuurssecretariaat.
Tel. 0187 890415 of e-mail: secretariaatfideswonennl

Aanvragen

Als u een  aanvraag in wilt dienen vragen wij u gebruik te maken van het aanvraagformulier leefbaarheid. U kunt uw aanvraag toetsen aan de verkorte versie leefbaarheidsbijdrage. Het formulier kunt u sturen naar: secretariaatfideswonennl

of per post

FidesWonen
Bestuurssecretariaat
Postbus 9
3240 AA Middelharnis

Verantwoording

Het toezicht op leefbaarheidsbijdragen vormt onderdeel van het toezicht dat de Minister van VROM uitoefent op FidesWonen als Toegelaten Instelling. FidesWonen legt over de uitgevoerde leefbaarheidsbijdragen verantwoording af in haar jaarverslag.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden