Visitatie

In de Woningwet die met 1 juli 2015 van kracht is geworden, zijn woningcorporaties wettelijke verplicht zich minimaal elke vier jaar door een door Stichting Visitatie Wooncorporaties Nederland (SVWN) geaccrediteerd bureau te laten visiteren. Visitatie is een instrument voor horizontale verantwoording van de corporatie naar haar stakeholders over haar maatschappelijke prestaties. Daarnaast biedt de uitkomst van de visitatie handvatten aan de corporatie ter lering en verbetering.

In 2017 heeft FidesWonen voor de tweede maal een visitatie ondergaan door een onafhankelijke externe visitatiecommissie, Cognitum uit Zeist. De resultaten van de visitatie geven aan dat FidesWonen naar een volwassen organisatie is doorgegroeid. De prestaties naar opgaven en ambities, volgens belanghebbenden en Corporate Governance zijn uitstekend. Op het gebied van Presteren naar Vermogen doen we wat we behoren te doen maar hier valt nog de nodige 'winst' uit te behalen, een mooie uitdaging voor FidesWonen voor de periode 2017-2020.

FidesWonen heeft als eindcijfer in 2017 een gemiddelde score behaald van 7,0.

 

Visitatierapport FidesWonen 2017 - bestuurlijke reactie 

Visitatierapport FidesWonen 2013

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden