Geen objecten gevonden

Urgentie

Het kan gebeuren dat u dringend een andere woning nodig heeft en daarom voorrang wilt krijgen op andere woningzoekenden. Wij maken onderscheidt tussen twee soorten urgenties; sociale urgentie of medische urgentie.

Bij sociale urgentie moet u bijvoorbeeld denken aan urgentie die ontstaan is uit het oogpunt van veiligheid, financiële problemen, sociale factoren zoals een echtscheiding, overmacht en calamiteiten. Bij medische urgentie gaat het om uw gezondheid, zoals lichamelijke beperkingen en ernstige medische of psychosociale problemen.

Urgentie aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor urgentie, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Aanvraagformulieren voor sociale- en medische urgentie zijn verkrijgbaar op het kantoor van FidesWonen. 

Uitsluitend inwoners van de Gemeente Goeree-Overflakkee kunnen urgentie aanvragen. Na ontvangst van uw aanvraag sociale- of medische urgentie, wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt er een afspraak met u gemaakt voor een urgentiegesprek. Uiterlijk 3 weken na het urgentiegesprek ontvangt u bericht over het aantal toegekende urgentiepunten. 

Urgentie voor mantelzorgers

Eveneens is het mogelijk om als mantelzorger een urgentieverklaring aan te vragen. Deze verklaring wordt alleen afgegeven onder strenge voorwaarden. De mantelzorger moet kunnen aantonen dat er sprake is van een intensieve mantelzorgrelatie. Mantelzorgers die meer verdienen dan € 38.035 op jaarbasis komen niet in aanmerking voor de sociale huurwoningen. FidesWonen zal per aanvraag beoordelen of de mantelzorger in aanmerking komt voor een snellere toewijzing van een woning.

U kunt punten voor sociale urgentie of medische urgentie of voor mantelzorg toegekend krijgen. Indien u urgentiepunten toegekend krijgt, gaan wij ervan uit dat u urgent bent en op korte termijn woonruimte nodig heeft. Dit betekent dat u een passende woning in een van onze woonkernen dient te accepteren. Als u de aangeboden woning weigert, vervallen de toegekende urgentiepunten.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden